|   CONTACT   |   ROUTE   |   OPENINGSTIJDEN   |   
 
 Volg ons op Facebook

Welkom

Tot en met 10.08.2013 is er een quilt tentoonstelling, klik hier voor onze openingstijden.


Goedereede is een oud stadje met een bijzonder karakter en een eigen sfeer. Oude gebouwen en andere historische plekjes herinneren aan vroeger eeuwen toen Goedereede zeer welvarend was en bekend stond als handelsplaats met veel scheepvaart en visserij.
Opvallend is de prachtige toren gebouwd in de jaren 1467 – 1512.

Lang was deze in gebruik als baken voor zeevarenden. Eerst zonder licht, doch al spoedig met op de trans een primitief gestookt vuur, later steeds meer geperfectioneerd met moderne lichtinstallaties.

Aanvankelijk zat de toren vast aan een grote parochiekerk, in welke kerk ook de latere Paus Adrianus VI als pastoor de kerkelijke diensten verzorgde (1492 - 1522).

Toen de scheepvaart en handel zich gingen verplaatsen naar nieuwe gunstiger gelegen havensteden, verdween de welvaart en werden de kerkelijke inkomsten steeds geringer, met als gevolg dat de gelden niet meeer toereikend waren voor het onderhoud van de parochiekerk.

Langzamerhand kwam deze in een bouwvallige toestand te verkeren, waardoor in 1706 tot gedeeltelijke afbraak moest worden overgegaan. De toren bleef gelukkig behouden, niettegenstaande de vele branden die Goedereede in de loop der eeuwen teisterden.

Wel moesten enige malen restauraties worden uitgevoerd. De laatste grote herstelling werd door het Rijk gedaan en duurdevan 1973 tot 1978. De kosten bedroegen ruim twee miljoen euro. Nu mag de toren tot de mooiste van ons land worden gerekend.

Met steun van het Gemeentebestuur heeft de Stichting Goereese Gemneenschap in de toren een museum ingericht. Tevens kreeg de toren een carillon, dat zowel met de hand bespeeld wordt als mechanisch. In de wijde omtrek kan men genieten van de schone klanken van deze zingende toren.

 
 © 2007 Torenmuseum Goedereede - Website door Realtime Media